Dé digitale gemeentegids voor Menterwolde

Verhalen uit Menterwolde

Hangouderen lastig?? Hoezo. Kolderieke gesprekken over allerlei onderwerpen die de mens bezighoudt. In elk centrum van een dorp of stad komen groepjes mensen bij elkaar om de dag door te nemen. Niks mis mee.

Onderwijs

BASISONDERWIJS
Openbare Basisschool De Mieden

Hereweg 210, 9651 AP Meeden
tel. 0598-614200
Directeur: A. Lubbers.
e-mail: de-mieden@picto.nl
internet: www.de-mieden.picto.nl

CBS Sjaloom
Tussen baide Meulens 2, 9651 BW Meeden
tel. 0598-618129
Directeur: mevr. M.J. Eelsing.
e-mail: cbs-sjaloom@picto.nl
internet: www.cbs-sjaloomschool.picto.nl

Openbare Basisschool Burgemeester Verkruisen
Mahatma Gandhiweg 1, 9649 BL Muntendam
tel. 0598-612126
Directeur: E. Loots, Dassenburcht 21, 9649 KK Muntendam
e-mail: verkruisen@picto.nl
internet: www.verkruisen.picto.nl

Openbare Basisschool Europaschool
Troelstralaan 8, 9649 HN Muntendam
tel. 0598-613222
Directeur: J. Frans, Marne 39, 9642 JX Veendam
tel. 0598-622763
e-mail: europa@picto.nl
internet: www.europaschool.picto.nl

CBS De Parel
Middenweg 1, 9649 HP Muntendam
Postbus 3, 9636 ZG  Zuidbroek
tel. 0598-619648
Directeur: Harry Messchendorp.
e-mail: cbs-deparel@picto.nl
internet: www.cbs-deparel.picto.nl  


Openbare Basisschool Inspecteur Amerika 
Schoolstraat 2a, 9635 AZ Noordbroek (MFC Noordbroek)
tel. 0598-451410
Postbus 8, 9635 ZG Noordbroek
Directeur: dhr. W. Dreves, Boerhoorn 2, 9541 JA Vlagtwedde
tel. 06-29288868
e-mail: amerikaschool@picto.nl
internet: www.amerikaschool.nl

Openbare Basisschool De Tandem
De Vennen 6, 9636 HE Zuidbroek
tel: 0598-451865
Directeur: K. van Riet
e-mail: tandem@picto.nl
internet: www.obs-detandem.nl

C.B.S. De Wegwijzer
Kerkstraat 15, 9636 AA Zuidbroek
tel. 0598-451446
Postbus 21, 9636 ZG Zuidbroek
Directeur: mevr M.J.Eelsing
e-mail: m.j.eelsing@planet.nl
 e-mail: cbs-de-wegwijzer-zuidbroek@picto.nl
internet: www.cbs-de-wegwijzer.picto.nl

 

VCO Midden- en Oost-Groningen
Postbus 35, 9665 ZG Oude Pekela
Scholtenswijk 10, 9665 KN Oude Pekela
tel. 0597-675503
Algemeen directeur : dhr J. de Boer
tel. 0597-591897
e-mail: jdb.vco@picto.nl
internet: www.vco-middenenoostgroningen.nl 

 

Onderwijs adviesbureau Cedin
Educatieve dienstverlening voor Noord Nederland.
Kantooradres: Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten
tel. 088-0200300
e-mail: info@cedin.nl
internet: www.cedin.nl


Scholengroep Opron
Bestuur voor openbaar primair onderwijs in o.a. gem. Menterwolde.
Bezoekadres: Hoogveen 1, 9501 XK Stadskanaal
tel. 0599-696390
Postadres: Postbus 310, 9500 AH Stadskanaal
e-mail: info@opron.nl
internet: www.opron.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Informatie over voortgezet onderwijs in de regio is verkrijgbaar bij de directeuren van de basisscholen of op het gemeentehuis, bureau Onderwijs.
tel. 0598-658888

Winkler Prins
Winkler Prins

Openbare school voor voortgezet onderwijs;
gymnasium, atheneum, havo, mavo, kader & basis en praktijkonderwijs.

Postbus 190, 9640 AD Veendam
tel. 0598-364656
e-mail: info@winklerprins.nl 
internet: www.winklerprins.nl
 
Locaties:
* Alle 1e klassen, de 2e klassen Kader & Basis, Mavo: 
  Raadsgildenlaan 1, 9646 AA Veendam
*
Kader & Basis Techniek en Economie:
  Raadsgildenlaan 11, 9646 AA Veendam

* Vwo, Havo, Kader & Basis Zorg & Welzijn: 
  J.G. Pinksterstraat 26, 9641 AX Veendam
* Praktijkonderwijs:
  Jan Salwaplein 2, 9641 LA Veendam
  tel. 0598-612311
* Time Out, rebound/schakelopvang:
 
 Parallelweg 25, 9641 KG Veendam
   tel. 0598-383138


dr. Aletta Jacobs College
Hoofdlocatie:
gymnasium, atheneum, havo, vmbo.
Laan van de Sport 4, 9603 TG Hoogezand
tel. 0598-350250
Nevenvestiging:
praktijkonderwijs.
Van Heemskerckstraat 119a, 9601 HC Hoogezand
tel. 0598-361461
internet: www.aletta.nl  

Ubbo Emmius
p.c. en r.k scholengemeenschap

vmbo, havo/vwo (tot het 4e leerjaar).
Locatie Veendam
Ds. Petersenstraat 1-3, 9641 EM Veendam
Postadres: Postbus 8, 9640 AA Veendam
tel. 0598-666788
e-mail: vnd@ubboemmius.nl
internet: www.ubboemmius.nl

 

VOLWASSENEN- EN BEROEPSONDERWIJS

Noorderpoort 
School voor beroepsonderwijs.

Hertenkampstraat 6, 9641 GA Veendam
tel. 0598-686363
Postbus 80, 9640 AB Veendam
internet: www.noorderpoort.nl

Alfa College Groningen
Programma's voor hoog- en laagopgeleiden, bijscholers, jongeren en vrouwen.
Locatie: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR Groningen
tel. 050-5973400
Locatie: Kluiverboomlaan 3, 9732 KZ Groningen
tel.050-5973100
Locatie: Kardingerweg 48, 9735 AH Groningen
tel.050-5958100
Locatitie: Bouma Boulevard 573, 9723 ZG Groningen
tel.0505-5973000
Locatie:Sunckemalaan 2.9351 NK Leek
tel.0594-510439

internet: www.alfa-college.nl


NIEUWKOMERS EN TAALCOACHES
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen zich in Menterwolde vestigen als Nieuwkomer. De gemeente Menterwolde geeft begeleiding aan de Nieuwkomers opdat de mensen zo snel mogelijk leren zelfstandig in Menterwolde te leven. Daar de taal goed spreken een belangrijk middel daartoe is kan iedere nieuwkomer een taalcoach toegewezen krijgen ten einde de spreektaal zo snel mogelijk te leren beheersen.
Meer informatie:
Gemeente Menterwolde afdeling samenlevingszaken

Informatie: Bert Harms tel. 0598-658888

Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS  Utrecht 
tel.: 088-669 60 00 

internet: www.onderwijsinpectie.nl


 

 

Weersverwachting
Zuidbroek

Weeronline.nl - Meer weer in Zuidbroekweeronline.nl Altijd jouw weer

Volg ons op twitter